Boekman 2021-126, Cultuurbestel als kader of keurslijf?

Boekman 2021-126, Cultuurbestel als kader of keurslijf?

Boekman 2021-126, Cultuurbestel als kader of keurslijf?

Bij het al dan niet toekennen van cultuursubsidie staan drie criteria centraal: kwaliteit, spreiding en toegankelijkheid. Hier zijn de afgelopen decennia beoordelingscriteria of zwaartepunten aan toegevoegd. Wat is het effect op de afstand tussen het kunstenveld en de politiek? Wat mag de politiek van het kunstenveld verlangen? Is dit systeem terug te brengen tot een hanteerbaar model? Of mogen politiek en kunsten steeds verder van elkaar verwijderd raken?

€ 15,00

Op voorraad
Er is een tendens van toenemende bureaucratisering, waarin de afstand tussen cultuurpolitiek en -veld groeit, leggen Edwin van Meerkerk en Quirijn van den Hoogen in het openingsartikel uit. Ze stellen voor de huidige sturing op details te vervangen door een systeem dat werkt op basis van vertrouwen, en instellingen vrijlaat om zelf keuzes te maken. Nieuwe criteria, zoals vernieuwing en inclusiviteit, kloppen aan de deur. In zijn bijdrage over het koningscriterium van de subsidiebeoordelingen, artistieke kwaliteit, pleit Pieter Bots voor een brede beoordelingssystematiek. Barbara Baarsma wil in het gesprek over cultuurbeleid ook de economische waarde belichten. De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van het huidige systeem nog duidelijker aan het licht gebracht, maar biedt juist de mogelijkheid tot verandering van het systeem, zo klinkt het in verschillende bijdragen. Depolitisering zal tot vervreemding leiden en de positie van het culturele veld ondermijnen, waarschuwt Henri Swinkels.