Boekman 2020-124, Wie bepaalt wat erfgoed is?

Boekman 2020-124, Wie bepaalt wat erfgoed is?

Boekman 2020-124, Wie bepaalt wat erfgoed is?

Overheid, culturele instellingen en de maatschappij spelen een rol bij het aanwijzen van erfgoed. Hoe wordt daar invulling aan gegeven? Riemer Knoop beschrijft de historische context van deze vraag en bespreekt de toegevoegde waarde van de vermaatschappelijking van erfgoed. Niet de collectie, maar de connectie staat daarbij centraal. Zijn betoog mondt uit in een ontwerpagenda voor het erfgoed van de toekomst.

€ 15,00

Op voorraad
Irene Stengs laat zien welke processen bepalen wat wel erfgoed is en wat niet. Joke de Wolf legt uit dat de waardering voor herinneringserfgoed niet in beton is gegoten. Hoe gaat de overheid daarmee om? Toef Jaeger vroeg kunstprofessionals hoe wenselijk het is dat cultureel erfgoed verkocht wordt aan het buitenland of aan particulieren waardoor het uit het publieke domein verdwijnt. Nieuwe bevolkingsgroepen maken nauwelijks deel uit van de erfgoedwereld, ontdekt Marjolein Sanderman. Zij laat zien hoe erfgoed kan bijdragen aan integratie. Vrijwel elk museum met betwiste objecten uit koloniale contexten worstelt volgens Jos van Beurden met de vraag hoe daarmee om te gaan. Hoe vertel je een eerlijk verhaal?