Boekman 2020-123, Kunst en sociale cohesie

Boekman 2020-123, Kunst en sociale cohesie

Boekman 2020-123, Kunst en sociale cohesie

In een diverse maatschappij zijn er belangen waarover geen consensus bestaat en moeten we uitgaande van heterogeniteit en dissensus samenhang zien te bereiken. In haar proefschrift Binden of Overbruggen vond Hanka Otte aanwijzingen dat kunst kan bijdragen aan een dergelijke, wat zij noemt, externe sociale cohesie. (inclusief speciale printeditie Boekman Extra over kunst en de coronacrisis)

€ 15,00

Op voorraad
Pascal Gielen benadrukt in zijn bijdrage het belang van dissensus in plaats van consensus. Otte pleit voor een inclusief cultuurbeleid, dat kunst met een meer politieke insteek zo inzet. De voorstelling Underneath Which Rivers Flow, beschreven en geanalyseerd door Sébastien Hendrickx is hier een voorbeeld van. Giuliana Ciancio en Jeffrey Meulman laten zien hoe moeilijk het is om op Europees niveau met culturele organisaties en evenementen een transformatie naar een open en inclusieve samenleving te realiseren. In hun epiloog stellen Aart van der Maas en Nico Vos na een analyse van alle bijdragen een hernieuwde blik voor. Niet een die uitgaat van tegenstellingen, maar van de relatie. Om zo verschillend samen te leven.