Cultural Policy in the Polder: 25 Years Dutch Cultural Policy Act

Cultural Policy in the Polder: 25 Years Dutch Cultural Policy Act

Cultural Policy in the Polder: 25 Years Dutch Cultural Policy Act

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Wet Specifiek Cultuurbeleid wordt in deze Engelstalige publicatie stilgestaan bij de organisatie van het Nederlandse cultuurbeleid, de belangrijkste discussies in 25 jaar cultuurbeleid en de uitdagingen van het systeem voor de komende decennia.

€ 24,95

Op voorraad
Onder andere bijdragen over het internationale perspectief van het Nederlandse cultuurbeleid, juridische aspecten van het cultuurbeleid, mediabeleid, het beleid voor cultuureducatie, het stimuleren van cultuurparticipatie, ontwikkelingen met betrekking tot openbare bibliotheken en een blik op het toekomstige cultuurbeleid. De stukken worden afgewisseld met interviews met mensen uit de dagelijkse culturele praktijk en de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.