Boekman 2018-115, Naar een inclusief cultuurbestel

Boekman 2018-115, Naar een inclusief cultuurbestel

Boekman 2018-115, Naar een inclusief cultuurbestel

Minister Van Engelshoven schreef in haar visiebrief ‘Cultuur is van en voor iedereen’. Maar intussen is het culturele veld nog steeds wit, zijn vrouwen in een aantal kunstsectoren ondervertegenwoordigd en kunnen fysiek gehandicapten niet naar alle theatervoorstellingen.

€ 15,00

Op voorraad
Inclusiviteit is de laatste term in een reeks die uiting geeft aan de ambities van het Rijk om het culturele veld meer pluriform te maken. Eerst werd het aangeduid met interculturaliteit, vervolgens kwam de term culturele diversiteit op, om op zijn beurt vervangen te worden door inclusiviteit. Toen de overheid in 2010 geen rol meer voor zichzelf zag weggelegd, pakte de kunstensector zelf de draad op. Boekman inventariseert hoe de cultuursector er wat inclusiviteit betreft voor staat. Erik Schrijvers beschrijft in het openingsartikel waar de term inclusiviteit vandaan komt en wat een inclusief cultuurbestel inhoudt. Hierna blikt Christine Delhaye terug op het overheidsbeleid met betrekking tot diversiteit. Rajae El Mouhandiz, Imara Limon en Kevin de Randamie geven hun visie op diversiteit in het culturele bestel. Daarnaast is er aandacht voor het literaire bedrijf, het Noordwijk-overleg, de initiatieven van 5D om theater toegankelijk te maken voor gehandicapten en de rol van kunsteducatie. Anna Elffers schreef de epiloog en breekt een lans voor een bredere visie op cultuurparticipatie.