Boekman 2017-112, Kunst en sport

Boekman 2017-112, Kunst en sport

Boekman 2017-112, Kunst en sport

De werelden van sport en kunst zijn niet scherp van elkaar te scheiden. Beide zijn populaire vrijetijdsbestedingen
en de organisaties zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. Daarmee vissen ze in dezelfde vijver. Een reden te
meer om de krachten te bundelen.

€ 15,00

Op voorraad
Bij het bevorderen van samenwerking tussen beide sectoren is een rol weggelegd voor de verschillende overheden. Op rijksniveau ressorteren sport en cultuur onder verschillende ministeries, wat de samenwerking niet bevordert. Op lokaal niveau raken ze elkaar steeds meer, zo blijkt in deze Boekman . Door de ontwikkeling van kinderen, de samenhang in de wijk of meer beweging en zingeving als leidraad te nemen, kom je eenvoudiger tot samenwerking en verrassende oplossingen.