Boekman 2008-74

Boekman 2008-74

Boekman 2008-74

Boekman 74 De Kunstlobby
De Nederlandse kunstlobby richt zich al decennia in de eerste plaats op de overheid. Wat zijn de gevolgen nu het merendeel van de instellingen onder de verantwoordelijkheid van fondsen komt?

€ 15,00

Op voorraad
Deze Boekman over de kunstlobby verschijnt in onzekere tijden. Het ministerie van OCW maakte in februari bekend dat maar liefst 314 instellingen voor 181 miljoen euro subsidie hebben aangevraagd: op jaarbasis twee tot drie keer meer dan er vermoedelijk beschikbaar zal zijn. De definitieve budgetten maakt minister Plasterk pas op Prinsjesdag bekend. In de tussentijd zal de kunstlobby weer op volle toeren draaien. Centrale vragen in Boekman 74: Wat gebeurt er achter de schermen van de kunstlobby? Wat is het geheim van een effectieve beïnvloedingsstrategie? Praat de kunstwereld de overheid naar de mond? Waarom blijft de internationale belangenbehartiging zo versplinterd? Heeft de Europese cultuurlobby wel slagkracht? En, heeft de lobby voor meer diversiteit de toekomst?