Boekman 2008-77

Boekman 2008-77

Boekman 2008-77

Boekman 77 Het belang van kunst
Het belang van kunst strekt zich weliswaar uit over tal van terreinen in de samenleving, maar schuilt in de eerste plaats in de beleving van kunst zelf. Dat kunst vervolgens ook positief kan bijdragen aan de economie, de sociale cohesie of het welzijn is te zien als een secundair effect.

€ 15,00

Op voorraad
Waarom zijn kunstsubsidies en kunstsponsoring belangrijk? Argumenten om het maatschappelijk draagvlak en de weerbaarheid van de kunsten te vergroten zijn onmisbaar. Zeker in een periode van economische recessie. Centrale vragen in dit nummer zijn: Hoe legitimeren overheden het cultuurbeleid? Is kunst een basisbehoefte van de mens? Kan kunst groeperingen insluiten of uitsluiten? Doet de economische waardering recht aan het vermogen van kunst? Is kunst het wondermiddel in de gezondheidszorg? En, verrijken films het individuele en collectieve geheugen?