Boekman 2009-81

Boekman 2009-81

Boekman 2009-81

Boekman 81 Kunst en Politiek
Hoe verhoudt de vrijheid van kunst zich tot de wens van overheidssturing? Naast een aantal artikelen over deze relatie, geven de elf woordvoerder Cultuur in de Tweede Kamer de visie van hun partij.

€ 15,00

Op voorraad
Heeft Thorbecke, die stelde dat de overheid geen oordelaar is van kunst, zijn langste tijd gehad? Mogen politici meer grip krijgen op het kunstbeleid? Of maakt dit de kunstwereld tot een speelbal van de politiek? Centrale vragen in dit nummer zijn: Gaat de relatie tussen politiek en kunst een nieuwe fase in? Hoe kunstlievend zijn de politieke partijen? Is het Nationaal Historisch Museum te zien als een testcase voor politieke inmenging? In haar Boekmanlezing van 5 juni 2009 stelde cultuurwethouder van Amsterdam Carolien Gehrels voor de politiek meer grip te geven op het kunstbeleid. In de media brandde een discussie los, over steeds dezelfde kwestie: hoe verhoudt de vrijheid van kunst zich tot de wens van overheidssturing? In het verlengde hiervan maakt Boekman de balans op.