Boekman 2011-87

Boekman 2011-87

Boekman 2011-87

Boekman 87 Draagvlak voor kunst
Kunst heeft een bijzonder breed draagvlak in de samenleving. Maar kunstsubsidies zijn een ander verhaal. Die worden door een elite opgesoupeerd, ten koste van de belastingbetaler, is de gedachte die steeds meer terrein wint.

€ 15,00

Op voorraad
Verbreding van draagvlak voor kunst en cultuur is noodzakelijk om overeind te blijven na de bezuinigingsronde. Boekman wijdt een heel themanummer aan draagvlak voor kunst. Centraal staan daarbij de inbedding van de kunsten in de samenleving en de allianties met andere sectoren als de zorg, het toerisme, de krijgsmacht en het bedrijfsleven. Het zeer geschakeerde overzicht stimuleert ook de betrokkenheid van geïnteresseerde buitenstaanders. Dat maakt dit blad welhaast tot een 'must' voor cultuurminnaars die gefundeerd willen oordelen over de actuele situatie.