Boekman 2011-89

Boekman 2011-89

Boekman 2011-89

Boekman 89 Kunst op een keerpunt
De kunstwereld staat op een keerpunt. Grootscheepse bezuinigingen dwingen cultuurinstellingen zich los te maken van de overheid en het cultureel ondernemerschap te omarmen.

€ 15,00

Op voorraad
Sommigen cultuurinstellingen verzetten zich tegen de beleidsmaatregelen in de verwachting het tij alsnog te kunnen keren – bezuinigingen zijn immers vaker op het laatste moment teruggedraaid. Anderen zien ongekende mogelijkheden om een groeiend publiek en private financieringsbronnen aan te boren. Zelfs als is aangekondigd dat ze worden wegbezuinigd, treden sommige instellingen nog naar buiten alsof hun voortbestaan zeker is. Toch is de harde realiteit dat een groot aantal cultuurinstellingen van het toneel zal verdwijnen. In de lege ruimte die dan ontstaat, komen andere initiatieven juist tot bloei. Deze Boekman is bedoeld als inspiratiebron en laat vanuit diverse invalshoeken een innovatief licht op het culturele leven schijnen.