Boekman 2012-92

Boekman 2012-92

Boekman 2012-92

Boekman 92 Cultuuroverdracht
Cultuuroverdracht blijkt een ondoorgrondelijk proces. Het educatiebeleid komt niet verder dan de voordeur. De manier waarop ouders hun culturele gewoonten overdragen blijkt beslissend voor de cultuurdeelname van hun kinderen.

€ 15,00

Op voorraad
Cultuureducatie is al jaren speerpunt van het kunstbeleid. Beleidsmakers en politici zetten er stevig op in en hebben er relatief veel subsidie voor over, ook het huidige kabinet. Maar de effecten van educatiebeleid zijn moeilijk te meten. De artikelen zijn grotendeels het resultaat van inzichten die hoogleraren, ambtenaren en culturele onderzoekers uitwisselden tijdens een expertmeeting die de Boekmanstichting en de KNAW eerder in het jaar belegden. Een paar bevindingen: Betrek ouders en grootouders bij educatieve activiteiten van scholen, musea en theaters; Kinderen hoeven niet te leren hoe ze naar films kijken, richt je energie vooral op sleutelstukken en – momenten van hogere cultuur; Cultuureducatie mist haar effect als scholen haar niet beter in hun algemene beleid integreren.