Boekman 2012-93

Boekman 2012-93

Boekman 2012-93

Boekman 93 Creatieve industrie
De creatieve industrie is een flexibele, oplossingsgerichte sector die niet alleen een belangrijke culturele bijdrage levert, maar ook actief betrokken is en wil zijn bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

€ 15,00

Op voorraad
‘Het groeiend economisch belang van de creatieve industrie en het belang van cultuur voor innovatie, economische groei en stedelijke dynamiek, markeren beide het einde van de lang gekoesterde tegenstelling tussen cultuur en economie. Cultuur is geen hobby of luxe in tijden van voorspoed, maar een integraal en essentieel onderdeel van de hedendaagse economie. Veronachtzaming van deelsectoren en bedrijfstakken als bijvoorbeeld de kunstensector is behalve spijtig ook onterecht, zeker met het oog op de bijdrage die de kunsten leveren aan het culturele klimaat van creatieve steden. Voorts is de kunstensector te zien als een fabriek voor talent dat zijn creativiteit ook ten dienste van de economie stelt. Kunstenaars bewandelen vaak een meervoudig carrière pad waarin zij autonome kunstuitoefening combineren met een andere creatieve professie. Ook wordt de kunstenwereld vaak verruild voor een ander domein waarin de creatieve competenties worden benut en zorgen voor innovatieve impulsen. De grenzen tussen de kunstenwereld en andere domeinen zijn in toenemende mate poreus. Dat is in lijn met de vervaging van de grenzen tussen economie en cultuur.’ (Paul Rutten)