Boekman 2013-95

Boekman 2013-95

Boekman 2013-95

Boekman 95
Verkenning van de perspectieven en grenzen van sociaal-liberaal cultuurbeleid, in theorie en in de beleidspraktijk van alledag.

€ 15,00

Op voorraad
Boekman 95 peilt de perspectieven voor en beperkingen van een sociaal-liberaal cultuurbeleid. In het vorige kabinet (Rutte I, 2010-2012) werd het poldermodel afgezworen. Met Rutte II, een Paars kabinet, maakte het polderen zijn comeback. In deze Boekman onder meer een interview met minister Bussemaker van OCW, waarin zij haar eerste gedachten formuleerde over het cultuurbeleid dat zij in de subsidieperiode 2013-2016 zou gaan uitstippelen.