Boekman 2013-97

Boekman 2013-97

Boekman 2013-97

Boekman 97 De Staat van Cultuur
De eerste editie van de Cultuurindex Nederland brengt cijfermateriaal uit de culturele sector bij elkaar voor de periode 2005-2011. Aandacht voor een aantal trends die hieruit naar voren komen.

€ 15,00

Op voorraad
De Staat van Cultuur brengt al het beschikbare cijfermateriaal uit de culturele sector bij elkaar om zo ontwikkelingen over een langere termijn en in onderlinge samenhang te tonen. De cijfers zijn geïndexeerd over de periode 2005-2011 en voor het eerst bijeengebracht in de Cultuurindex Nederland 2013. Materiaal is gegroepeerd rond vier pijlers: capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentie. Aan het thema digitalisering wordt extra aandacht besteed. Daarnaast bevat deze uitgave een overzicht van alle beschikbare monitoren op het gebied van cultuur.