Boekman 2015-102 (Digitale editie)

Boekman 2015-102 (Digitale editie)

Boekman 2015-102 (Digitale editie)

Boekman 102 People’s Palaces: bibliotheken als hart van de gemeenschap
Openbare bibliotheken krijgen een andere functie dan het uitlenen van boeken en andere materialen. Steeds vaker worden ze ontmoetingsplek en bieden onderdak aan organisaties en initiatieven. Daarnaast biedt digitalisering de bibliotheken nieuwe uitdagingen.

€ 10,00

Op voorraad
Dit themanummer zoomt in op de nieuwe functie van openbare bibliotheken als hart van de gemeenschap. Zijn openbare bibliotheken nog wel nodig in deze tijd van digitalisering van informatie en media, e-boeken en sociale media? Als bejaardenhuizen, scholen, videotheken en cd-winkels uit het straatbeeld verdwijnen, waarom dan niet openbare bibliotheken? Ondanks de dalende trend in de uitleen van boeken en andere materialen zoals cd’s en dvd’s, blijft het aantal leden echter redelijk constant: 3.6 miljoen in 2013. Weinig organisaties in en buiten de culturele sector kunnen zo’n ledental evenaren. Hoe kan dat? Openbare bibliotheken ontplooien zich als ontmoetingsplek. Door aan te sluiten bij individuele behoeften en onderwerpen die lokaal en regionaal spelen, verbinden zij organisaties en initiatieven, van kinderdagverblijven tot (amateur)kunstorganisaties, van heemkundekringen tot wijkcentra. Hedendaagse openbare bibliotheken manifesteren zich ook digitaal. Met een Bibliotheekpas kan de gebruiker duizenden e-boeken lenen voor mobiel, pc of tablet. Verdringt die digitalisering niet het fysieke boek? En is er voor het e-boek wel een bibliotheek nodig?