Boekman 2015-105

Boekman 2015-105

Boekman 2015-105

Boekman 105 Culturele koersen
Editie 2015 van de Cultuurindex Nederland laat drie grote trends zien: middelgrote instellingen leiden een wankel bestaan en zijn in aangewezen op vrijwilligers, de aanwas van zzp-ers leidt tot versplintering, en het publiek gaat steeds meer voor belevenis.

€ 15,00

Op voorraad
Boekman 105 geeft verdiepende duiding bij de (soms) grote verschuivingen in de culturele sector die de Cultuurindex cijfers editie 2015 aantonen. Het zijn gemengde berichten van meer en minder aanbod, bezoek en consumptie. Tegenover de verschraling van het aanbod in kleine gemeenten en krimpregio staat bijvoorbeeld de nog steeds groeiende evenementisering en festivalisering. Boekman 105 ontwaart drie grote trends. De eerste trend raakt de infrastructuur, waarbij grote instellingen verder groeien en de middelgrote instellingen een wankel bestaan leiden en aangewezen zijn op de hulp van vrijwilligers. Podia, openbare bibliotheken, musea en festivals zouden niet zonder kunnen. Daarnaast is er een wassende stroom van zelfstandigen en (piep)kleine bedrijfjes wat versplintering tot gevolg heeft. De tweede trend betreft het aanbod en de participatie. Er is verschraling in de aangeboden kunstvormen en het aantal aanbiedende instellingen. De belangstelling van het publiek verschuift verder richting belevenis. Musea, films en festivals zijn populair. De derde trend heeft te maken met de impact van digitalisering en het internet, met name wat betreft distributie en marketing. Toegang tot culturele content via streaming is belangrijker dan bezit.